Pyccки Deutsch English Czech

Historie

Lidé žili na Krymu od dávnověku. Nejstarší nálezy pocházejí z období před 35000 až 5000 let př.n.letopočtem. Starověká Obchodní cesta propojující severní Evropu a středozemní moře procházela po Dunaji a Dněpru v bezprostřední blízkosti Krymu.

První město, které se objevuje na historické mapě Krymu, byla Feodosie, založena v 6 stol. př.n.l. národem Elinu.

Od 6.stol.př.n.letopočtem bylo pobřeží kolonizováno Řeky, kteří zde založili několik měst, například Chersones. O území Krymu se zmiňují starověké báje a pověsti v příběhu o výpravě Argonautu za zlatým rounem a hledání bájné Ithaky Odyseem.

Od 1.stol.př.n.letopočtem se Krym dostal pod nadvládu Říma. Ve 4. stol. ovládla Krym byzanská říše.. V roce 1223 přišly nájezdy vojsk proslulého Džingischána, přesněji řečeno jeho potomků, Zlaté hordy.

Okolo roku 1260 přicházejí janovští a jim konkurující benátští kupci, aby na krymském území založili své pobočky podél jedné z nejdůležitějších obchodních cest starého světa, spojující Evropu a Asii v čele s Čínou. Zřejmě tak vznikl jeden z prvních zárodků globalizace. V té době na Krymu pobýval i legendární Marco Polo.

Roku 1443 vznikl na Krymu po rozpadu Zlaté hordy tatarský stát Krymský chanát.

V roce 1783 byl Krym připojen k Rusku Kateřinou Velikou.

1853 Krymská válka

Krymská válka byla největší z rusko-tureckých válek, která téměř přerostla v celoevropský konflikt. Záminkou jejího rozpoutání byl spor mezi pravoslavnými /podporovanými Ruskem/ a katolíky /podporovanými Francií/ o ochranu svatých míst v Palestině. Krymská válka vypukla v červenci 1853 obsazením Moldavska a Valašska ruskými vojsky. Proti ruské expanzi však nastoupila na turecké straně Velká Británie, Francie a Sardinsko, nepřátelský postoj zaujalo i Prusko a Rakousko. Ruská převaha byla vyvážena moderní spojeneckou výzbrojí; válka se postupně přenesla na ruské území. Po námořních útocích spojenců na ruské přístavy a po dobytí Sevastopolu v září 1855 bylo vyčerpané Rusko nuceno požádat o uzavření míru. Pařížským mírem 30.3.1856 byla zničena ruská námořní moc v Černém moři a křesťanská území Turecka se dostala pod dohled evropských velmocí.

Roku 1921 vznikla Krymská autonomní sovětská republika. V letech 1941-44 přišla okupace německou armádou. V roce 1944 pod záminkou kolaborace s Němci byl proveden odsun krymských Tataru. Roku 1954 byla Krymská oblast začleněna do Ukrajinské SSR. Po roce 1990 je součástí samostatné Ukrajiny.

toplist