Pyccки Deutsch English Czech

Podnebí

Podnebí se vyznačuje neobyčejnou růzností - od středo-mořského na "Jižním pobřeží" až po drsné velehorské na "Jajle" a podnebí suché stepi, s mrazivou, větrnou zimou v severní části poloostrova. Léto je v menších výškách všude horské.

Průměrná červencová teplota ční 22-24oC. Lednový průměr v nejchráněnější části 'Jižního pobřeží je +4oC, a asi v 200 km vzdálené Kerči teplota činí -2oC. Na evropských pobřežích takový teplotní rozdíl odpovídá kontrastu mezi jižní Francií a Norskem. Zde jsou tyto rozdíly sostředěny na velmi malém prostoru.

toplist